Sinh viên HPC – Cơ sở Hải Phòng, lớp May Khóa 15 thi tốt nghiệp

Trong các ngày 24, 25, 26 tháng 09, các bạn sinh viên khoa May khóa 15 Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội - Cơ sở Hải Phòng chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp.Bài viết cùng chủ đề