THÔNG BÁO (V/v Tổ chức Lễ Tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp)

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ

BÁCH KHOA HÀ NỘI

 

THÔNG BÁO

(V/v Tổ chức Lễ Tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp)

-          Căn cứ kế hoạch tốt nghiệp năm học 2019 – 2020 của Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội;

-          Căn cứ quyết định số 256/QĐ-BKHN ngày 17/06/2019 về việc công nhận tốt nghiệp cho học sinh học hệ Trung cấp, nghề Kỹ thuật chế biến biến món ăn khóa 2017 – 2019 của Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội (học sinh có tên trong quyết định);

THÔNG BÁO

1.     Thời gian tổ chức

- Thời gian : 8h00 ngày 13/7/2019 (Thứ 7)

- Địa điểm : tại hội trường tầng 3, khu giảng đường A Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội ( số 176 đường Quán Trữ, phường Đồng Hòa, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng).

2.     Đăng ký tham dự, thư mời, lễ phục

- Đối tượng : học sinh tốt nghiệp hệ Trung cấp năm 2019 , nghề kỹ thuật chế biến món ăn ( có danh sách theo quyết định tốt nghiệp).

2.1 Học sinh đăng ký dự lễ và thư mời

- Đăng ký trực tiếp tại phòng Đào tạo từ ngày ra thông báo đến 17h00 ngày 12/7/2019 (giờ hành chính).

- Mỗi học sinh được đăng ký tối đa 01 thư mời.

2.2 Nhận Lễ phục và thư mời.

- Tại phòng Đào tạo (khu giảng đường A).

- Thời gian : từ ngày 12/7/2019 đến 7h30 ngày 13/7/2019.

                                                                    KT. TRƯỞNG PHÒNG

                                                                   PHÓ PHÒNG ĐÀO TẠO

                                                                                (Đã ký)

                                                                            Đào Thị Dinh


Bài viết cùng chủ đề