Nghệp vụ nhà hàng ( hệ trung cấp )

Giới thiệu nghề Nghiệp vụ nhà hàng

Giới thiệu nghề Nghiệp vụ nhà hàng

Nghề nghiệp vụ nhà hàng: Đào tạo nguồn nhân lực có năng lực đón tiếp và phục vụ khách...